فارسی عمومی

دکتر فرخ لطيف نژاد

درباره دوره

فارسی عمومی

این دوره بصورت مجازی برگزار میشود
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۴:۰۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۵:۴۵)
 • جلسات: تعداد ۲۷ جلسه فعال از ۲۷ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۳
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۵۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۲۵
  جلسه ۱

  جلسۀ اول. تعریف و تفسیم بندی علوم ادبی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۱۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شاخه های ادبیات، انواع ادبی، ادبیات حماسی
  این جلسه دارای فایل پاورپوینت پی دی اف شده است.
  و یک فایل صوتی با فرمت MP4 دارد.
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲ (جلسه آنــلاین)

  جلسۀ دوم: مرور جلسۀ اوّل/ ادبیّات حماسی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۵ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  امتیازات شاهنامۀ فردوسی بر حماسه‌های جهان ابیاتی از شاهنامۀ فردوسی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۳ (جلسه آنــلاین)

  جلسۀ سوم: ادبیّات غنایی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ در ساعت ۱۳:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  نحوۀ شکل‌گیری غزل سیر غزل از قرن پنجم تا غزل معاصر
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۴ (جلسه آنــلاین)

  جلسۀ چهارم: ادبیّات غنایی ( مثنوی های عاشقانه)

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ در ساعت ۱۵:۳۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  سیر مثنوی های عاشقانه در ایران ارزشیابی از ادبیّات حماسی، ارایۀ کنفرانس( خلاصۀ یک داستان از پنج داستان آل احمد)، ادامۀ معنی اشعار جمشید از شلااهنامۀ فردوسی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۵ (جلسه آنــلاین)

  ادبیات غنایی . 2

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۹ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  سیرغزل فارسی از قرن ده تا معاصر معنای غزل سعدی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۶

  پاور و فایل صوتی ادبیات غنایی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۱۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  این جلسه برای دانشجویانی است که به دلیل مشکلات اینترنتی نتوانسته‌اند از کلاس آنلاین سه جلسۀ قبل استفاده کنند.
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  معنای غزل حافظ

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۱۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ادامۀ غزل ای دوست سعدی، غزل خاطر حزین حافظ، این جلسه جایگزین تعطیلی هقته قبل است و در کلاس حضوری مجدداً تدریس نمی شود.
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۸ (جلسه آنــلاین)

  ادبیات عرفانی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۳ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  تعریف و تفاوت عرفان و تصوف. سیر عرفان و تصوف در تاریخ ادبیات فارسی مقایسۀ دو شاخۀ اصلی عرفان:عقل‌گرایی و عشق‌گرایی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  مقامات و احوال عارفانه.

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۰ در ساعت ۱۳:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  مقامات عارفانهاحوال عارفانه، عرفان در دعاهای شیعه، عارفان معاصر
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰ (جلسه آنــلاین)

  ادامۀ تفسیر شعر پیر چنگی مولوی.

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۰ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  خوانش، خلاصه داستان پیر چنگی. معنا و شرح و تفسیر ادامۀابیات داستان از مثنوی معنوی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۱ (جلسه آنــلاین)

  ادبیات عرفانی. 3

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۷ در ساعت ۱۵:۳۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  مقامات و احوال عارفانه ادامۀ تفسیر پیر چنگی مثنوی پرسش از بخش ادبیات عرفانی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۲

  پاور کامل ادبیات عرفانی و پیر چنگی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۱۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ذخیره فایل برای، مرور و ارزشیابی مطالب توسط دانشجویان
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  ادبیات تعلیمی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۴ در ساعت ۱۳:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  تعریف ادبیات تعلیمی انواع ادبیات تعلیمی: محض، تاریخی، عرفانی، اخلاقی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴ (جلسه آنــلاین)

  نمونه های ادبیات تعلیمی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۴ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  خوانش و شرح شعر سنایی ارزشیابی از ادبیات عرفانی و نمونه‌شعری
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۵ (جلسه آنــلاین)

  ادبیات تعلیمی: خوانش و شرح بخشی از متن قابوسنامه (تعلیمی حکمی)

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  گهر و خرد از قابوسنامه، ادامۀ خوانش و شرح متن حدیقه سنایی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۶ (جلسه آنــلاین)

  شعر معاصر

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۸ در ساعت ۱۴:۰۰ پایان یافت

  درباره این جلسه

  چگونگی شکل‌گیری شعر معاصر تفاوت‌های شعر معاصر و سنتی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  شعر معاصر. 2

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۸ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  تعریف شعر آزاد نمونه شعر نیما
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸ (جلسه آنــلاین)

  جریان های شعری معاصر

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۵ در ساعت ۱۵:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  : شعر آزاد (نیما) ، شعر سپید (شاملو)، موج نو (احمدرضا احمدی)، شعر گفتار (سیدعلی صالحی)
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۹ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی شفاهی از بخش ادبیات تعلیمی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۱۳:۴۰ پایان یافت

  درباره این جلسه

  انواع شرح متن
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۰ (جلسه آنــلاین)

  شعر معاصر 2

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۱۴:۳۷ پایان یافت

  درباره این جلسه

  شعر سپید،شاملو، موج نو: احمدرضا احمدی، شعر حجم: یدالله رؤیایی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۱ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی شفاهی از ادبیات عرفانی (بخشی از نمره پایان ترم)

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۹ در ساعت ۱۵:۳۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  شعر معاصر" شعر پست مدرن ؛ براهنی، باباچاهی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۲ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی شفاهی بخش ادبیات غنایی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ در ساعت ۱۵:۴۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  درس و شعر سعدی حافظ
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۳ (جلسه آنــلاین)

  شعر معاصر: شعر پست مدرن، براهنی، باباچاهی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ در ساعت ۱۵:۳۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  ادامه ارزشیابی ادبیات غنایی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۴ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی از شعر معاصر

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۳ در ساعت ۱۵:۴۴ پایان یافت

  درباره این جلسه

  جریان‌های شعری، اشعار شاعران معاصر
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۵ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی از ادبیات حماسی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ در ساعت ۱۳:۴۳ پایان یافت

  درباره این جلسه

  پاور و شعر فردوسی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۶ (جلسه آنــلاین)

  شعر حفظی-ادامه ارزشیابی از ادبیات حماسی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ در ساعت ۱۵:۴۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  شعر حفظی یک نمره ارفاقی دارد
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۷ (جلسه آنــلاین)

  امتحان شفاهی غایبین (ارزشیابی پایانی)

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۱۲ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۵ در ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت

  درباره این جلسه

  از بخش‌های مختلف
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...