مكاتبات تجاري وگزارش نويسي

دکتر فرخ لطيف نژاد

درباره دوره

مكاتبات تجاري وگزارش نويسي

این دوره بصورت مجازی برگزار میشود
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۶:۰۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۷:۳۰)
 • جلسات: تعداد ۱۸ جلسه فعال از ۱۸ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۴۵
  • تعداد فراگیران جاری: ۲۰
  جلسه ۱

  جلسۀ اول: نامۀ اداری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۴۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تعریف، ویژگی ها و فرمت نامۀ اداری
  یک فایل صوتی و یک پاورپوینت پی دی اف شده در ضمیمه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲ (جلسه آنــلاین)

  جلسۀ دوم- مرور نامۀ اداری. آشنایی با گزارش

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۵ در ساعت ۱۷:۳۰ پایان یافت

  درباره این جلسه

  تمرین چند نوع نامۀ اداری. (درخواست‌های دانشجویی) (درخواست‌های اداری) تعریف گزارش و قسمت‌های تشکیل‌دهندۀ آن.
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۳ (جلسه آنــلاین)

  جلسۀ سوم: گزارش‌نویسی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  تعریف گزارش، هدف از گزارش‌نویسی، چنذ نوع تقسیم‌بندی برای گزارش، انواع گزارش ارزشیابی از نامۀ اداری
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۴

  گزارش و انواع آن

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۴۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تعریف، انواع گزارش، مراحل گزارش، نکات ساختاری و محتوایی لازم در نوشتن گزارش
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵ (جلسه آنــلاین)

  گزارش نویسی. 2

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۹ در ساعت ۱۷:۳۴ پایان یافت

  درباره این جلسه

  قسمت‌های مختلف گزارش. ارزشیابی از گزارش 1 و تمرین گزارش‌نویسی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۶ (جلسه آنــلاین)

  گزارش 3

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۳ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  ویژگی‌های ظاهری گزارش، نکات اخلاقی در تهیّۀ گزارش. چند نکتۀ نگارشی: پاراگراف‌بندی، نشانه‌گذاری
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۷ (جلسه آنــلاین)

  علایم نگارشی و نقش کی برد کامپیوتر در ویرایش

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۰ در ساعت ۱۷:۳۷ پایان یافت

  درباره این جلسه

  پی نوشت و پانوشت
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۸ (جلسه آنــلاین)

  ارجاع دادن در گزارش و مقاله

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۷ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  ارجاعات درون‌متنی و برون‌متنی آموزش پانوشت و پی نوشت.
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  مقاله نویسی

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۴ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  مراحل نوشتن مقالۀ پژوهشی، قسمت‌های تشکیل دهندۀ مقاله ارزشیابی از ارجاع درون متنی و برون متنی، پیوست های مقاله و گزارش
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰ (جلسه آنــلاین)

  فیش‌برداری

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  نحوۀ نوشتن فیش تحقیق در مقاله: رونویسی، خلاصه، برداشت، ترجمه و موارد کاربرد هریک از روش‌ها نحوۀ پرکردن مشخّصات کتاب و مقاله در فیش تحقیق
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۱

  تمرین : انتخاب موضوع مقاله و معرفی منابع مورد نیاز توسط دانشجویان

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ (۲۲:۴۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  مشخصات منابع مقاله باید با روش صحیح ارجاع برون متنی نوشته شود.
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۲ (جلسه آنــلاین)

  مصاحبه. مقاله 3

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۸ در ساعت ۱۷:۳۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  مصاحبه: تعریف، انواع، پرسشنامه و نحوۀ تهیّۀ آن مقاله :چگونگی تبدیل تبدیل فیش ها به مقاله همراه با تمرین عملی در کلاس: موضوع‌بندی فیش‌ها، قسمت‌بندی مقاله
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  نحوۀ نوشتن متن مقاله بر اساس مبانی نطری و روش‌های سه گانه

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۵ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  روش توصیفی، تحلیلی و آماری در تدوین مقاله
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی از فیش تحقیق (3نمره از آزمون پایانی)

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۱۷:۳۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  سه نوع فیش خلاصه، برداشت و عین مطلب خود را در کلاس بخوانید.
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۵ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی از متن مقاله دانشجویان: مقدمه، عنوان های اصلی و فرعی، نتیجه

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۹ در ساعت ۱۷:۳۵ پایان یافت

  درباره این جلسه

  همۀ دانشجویان باید متن مقاله خود را شامل عنوان های اصلی و فرعی در کلاس ارائه دهند.
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۶ (جلسه آنــلاین)

  تمرین های عملی مقدمه، متن و نتیجۀ مقاله

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ در ساعت ۱۷:۳۴ پایان یافت

  درباره این جلسه

  ارزشیابی شفاهی و رفع اشکال مقدمه مقاله
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی از نتیجه و متن مقاله

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۳ در ساعت ۱۷:۴۶ پایان یافت

  درباره این جلسه

  متن مقاله 3 نمره. نتیجۀ مقاله 1 نمره
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸ (جلسه آنــلاین)

  ارزشیابی از مقاله

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۸ برگزار شد

  جلسه انلاین در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ در ساعت ۱۶:۳۰ پایان یافت

  درباره این جلسه

  اعلام نمرات کارهای عملی انجام‌شده: نامه اداری. گزارش. فیش. جلد،چکیده، مقدمه و نتیجه مقاله. جمعا 17 نمره
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...